Termeni si conditii 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

CONDITII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POSTALE


Acceptarea conditiilor de transport
Prin predarea trimiterilor catre curier, expeditorul este de acord cu Termenii si Conditiile ITS Express  , avand ca obiect preluarea de catre furnizor a trimiterii postale si predarea acesteia in aceasi stare la adresa expeditorului , intrun anumit termen si in schimbul unui tarif .

Conditii de acceptare a trimiterilor postale.
 • • Coletul sa fie ambalat corespunzator.In cazul trimiterilor ambalate necorespunzator de catre expeditor, ITS Express nu raspunde de nicio eventuala deteriorare a acestora pe timpul transportului.
 • • Documentul de transport sa fie completat citet si sa contina date complete despre expeditor si destinatar.
 • • Greutatea trimiterii postale sa nu depaseasca 50kg.
 • • Valoarea declarata a trimiterilor nu poate depasi 50000 lei. ITS Express isi rezerva dreptul de a refuza predarea trimiterii postale catre destinatar in cazul in care expeditorul sau destinatarul nu a achitat integral. valoarea serviciului


Articole interzise transportului
 • • Ambalaje ce prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri
 • • Bunuri care pot pricinui pagube persoanelor, mediului sau celorlalte bunuri.
 • • Bunuri interzise prin dispozitii legale: arme, bani, droguri, bijuterii, animale vii etc.
 • • ITS Express - curier rapid nu raspunde pentru obiectele din aceasta categorie, intreaga responsabilitate pentru continutul coletului revenind EXPEDITORULUI.


Zone geografice
 • Pentru Bucuresti si localitatile limitrofe ITS Express - curier rapid asigura distribuirea trimiterilor postale prin reteaua proprie de curieri.
 • Pentru trimiterile nationale si internationale ITS Express - curier rapid asigura distribuirea trimiterilor postale prin intermediul altor furnizori.


Serviciul Ramburs
 • Serviciul ramburs se va efectua numai in baza unui contract.
 • ITS Express va incasa la predarea trimiterii postale contravaloarea bunului care face obiectul acesteia si le va preda expeditorului in termenul stabilit in contract.
 • Limita maxima admisa a rambursului este de 1000 lei.


Serviciul Express
 • Serviciul express este activ numai pentru Bucuresti.
 • Trimiterile postale nu pot depasi 2kg.
 • Tiimpul maxim de livrare este de 12 ore.
 • Pentru celelalte categorii de servicii timpul maxim este de 48 ore.
 • In cazul in care Its Express depaseste termenii de mai sus din motive imputabile acorda expedierea gratuita a trimiterii postale intarziate sau acorda o alta trimitere gratuita.


Durata de pastrare este de 6 luni
 • Pentru trimiterile care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului.
 • Pentru documentele de transport cu semnaturile de primire.


Raspunderea contractuala
 • Beneficiarul raspunde de pagubele care pot fi pricinuite Prestatorului ca urmare a expedierii prin intermediul coletelor a unor produse, materiale sau valori interzise de lege.
 • Avand in vedere natura serviciului de curierat si multitudinea de factori implicati prestatorul nu poate fi tras la raspundere pentru depasirea timpului maxim de livrare sau de ridicare a plicurilor in cazul accidentelor de circulatie survenite in timpul efectuarii livrari sau a conditiilor meteorologice deosebite.
 • Prestatorul nu raspunde pentru nici un prejudiciu (material , moral sau de alta natura) cauzat Beneficiarului sau unei terte parti prin depasirea timpului maxim de livrare sau de ridicare a plicurilor in cazurile mai sus mentionate.
 • In cazul in care din motive datorate culpei, neglijentei, imprudentei sau intentiei ITS Express - curier rapid , coletele/plicurile nu sunt transportate destinatarului/destinatarilor in termenul limita stabilit, inclusiv in cazul in care sunt trimise cu intarziere, ITS Express - curier rapid se obliga sa suporte contravaloarea transportului coletelor/plicurilor.


Mecanismul de solutionare a reclamatiilor
 • Expeditorul are dreptul de a depune recalmatii in cazul in care este nemultumit de servicii.
 • Dovezi acceptate sunt documente de transport, procese verbale de constatere in cazul deteriorarii.
 • Reclamatia se va timite prin posta cu comfirmare de primire, prin email la adresa info@itsexpress.ro, sau direct la sediul din Bucuresti str. Maramures nr 13, sector 1
 • Termenul de depunere a reclamatiei nu poate fi mai mare de 30 zile.
 • ITS Express - curier rapid se obliga ca in 30 zile sa solutioneze reclamatia si sa ofere un raspuns in scris reclamantului.
 • In cazul in care sunt implicate mai multi furnizori termenul este de 60 zile.
 • Orice reclamatie se va depune in Dosarul de Reclamatii
 • In cazul in care o reclamatie este solutionata in favoarea clientului ITS Express - curier rapid se obliga sa despagubeasca reclamantul in termen de 15 zile prin virarea despagubirii in contul reclamantului.
 • ITS Express - curier rapid este raspunzatoare fata de client indiferent de numarul de furnizori implicati.
 • ITS Express este exonerat de raspundere in urmatoarele cazuri:
 • Paguba s-a produs din cauza expeditorului
 • Paguba s-a produs ca urmare a faptei unei terte persoane pentru care ITS Express nu este chemat potrivit legii sa raspunda
 • Paguba s-a produs ca urmare a unei forte majore